Fastighetsskötsel
i Linköping, Norrköping, Mjölby och Motala

– Vi arbetar i hela Östergötland

Skonsam behandling med Grön-Fri metoden

Hetvattentvätt med Grön-Fri är skonsamt för ditt tak då lägre tryck kan användas än vid kallvattentvätt. Vi är auktoriserade som Grön-Fri entreprenörer. Detta innebär att vi har god kunskap om vilken behandling som lämpar sig bäst för ditt tak. Behandlingen av taket utförs i flera steg. Beroende på taklutning, typ av påväxt och mängd. Vid hög taklutning räcker det med att taket sopas först. Vill man ha snabbt resultat eller om taklutningen är lägre rekommenderar vi att taket tvättas med hetvatten och efterbehandling med Grön-fri för ett längre resultat. Hetvattentvättning är skonsammare än kallvattentvätt eftersom ett lägre tryck kan användas och ändå ge ett bra resultat. Vid Grön-Fri behandling dör påväxten omgående. På väderutsatta ytor sköljs därefter påväxten bort med regnvattnet. Denna process tar olika lång tid beroende på underlag och sortens påväxt. Alger och mossa är normalt borta inom ett år och lav efter ca två år. Vill man ha ett snabbare resultat ska man alltid tvätta taket med hetvatten innan Grön-Fri behandling. Grön-Fri får då som funktion att förlänga behandlingens effekt. Vid behandling av fasader eller plank behöver ytan alltid tvättas för att resterna ska försvinna eftersom inte regnet kommer åt att skölja bort resterna.

Om Grön-fri

Grön-Fri fungerar på de flesta material, både målade och obehandlade så som: trä, puts, sten, tegel, betong, eternit, plåt, takpapp, plast, textilier med mera. Verksamt ämne i Grön-Fri är bensalkoniumklorid (synonym alkyldimetylbensylammoniumklorid). Det verksamma ämnet började användas som desinfektionsvätska inom sjukvården för ca 60 år sedan (tex Decivon) och finns fortfarande i vissa ögonsköljsvätskor, linsvätskor, fotsalvor, nässpray etc. Bensalkoniumklorid är giftigt för bakterier och mikroorganismer samt kan skada slemhinnor vid felaktig användning. Alg-, moss- och lavbehandling med Grön-Fri. Läs mer om Grön-Fri

Takvätt

Se till att ditt tak håller genom åren med rätt takvård! Våra behandlingar är väl anpassade till det svenska klimatet och utförs av erfarna proffs med modern utrustning. Att vårda och rusta sitt tak för det svenska klimatet är avgörande för att taket ska få en bra levnadslängd och välfungerande isolering. En felaktigt utförd eller utebliven taktvätt kan leda till att fukt tränger ned i pannorna som sedan skadas vid kyla och minusgrader. På sikt kan det leda till ytterligare komplikationer såsom mögel och fuktskador. Vi på SP Trädgårdsservice erbjuder gedigen taktvätt som är väl anpassad efter det svenska klimatet där vi både rengör taket och återställer dess skyddsyta. Vi erbjuder även vår behandling i flera kulörer för dig som önskar byta färg på ditt tak. Vi behandlar följande tak:
 • Betongtak
 • Tegeltak
 • Papptak
 • Eternittak

Offertförfrågan

Alternativ 1: Grön-Fri behandling Behandling av villatak enligt Grön-Fri metoden. Rensning av hängrännor samt grovstädning ingår. Lös mossa och tjockare mossa avlägsnas mekaniskt före behandling. Lav, alger och fastsittande mossa behandlas med Grön-Fri. Påväxten dör och förs sedan bort med regnvattnet. Fördelen med metoden är att den är skonsam mot taket då arbetet ger mindre mekanisk påverkan på taket än högtryckstvättning. Högtryckstvättning avlägsnar även färg från taket och öppnar porer. Maximal effekt uppnås med denna metod efter ca 2 år. Beställaren tillhandahåller med vatten och el. Att betala: 8900kr efter skattereduktion Arbetskostnad: 9667kr Preliminär skattereduktion: -2900kr Kostnad kemikalier och resa: 2133kr

Alternativ 2: Hetvattenbehandling med efterbehandling med Grön-Fri

Hetvattentvätt med efterbehandling med Grön-Fri.
Rensning av hängrännor samt grovstädning ingår.
Metoden ger ett direkt resultat där mossa och alger tvättas bort med hetvatten. Hetvattnet dödar påväxten vilket gör att trycket kan vara lägre än vid kallvattentvätt vilket ger en skonsammare tvätt. Metoden har dock en större påverkan på taket än vid enbart Grön-Fri behandling.
Grön-Fri läggs på för att förlänga effekten. Omedelbar effekt uppnås.
Beställaren håller med vatten och el samt tillgång till toalett och fikarum.
Att betala: 18 500kr efter skattereduktion
Arbetskostnad: 14 333kr
Preliminär skattereduktion: 4300kr
Kostnad kemikalier, maskin och resa: 4167kr


  Grön-Fri behandlingHetvattenbehandling med efterbehandling med Grön-Fri

  Villkor
  Särskilda tjänstevillor

  Rulla till toppen