BYGGNATION AV DAMM OCH VATTENSPEL
i Linköping, Norrköping, Mjölby och Motala

– Vi arbetar i hela Östergötland

 

En damm eller ett vattenspel är ett vackert inslag i trädgården.

 

För att anlägga en välfungerande damm krävs både kunskap och stor yrkesskicklighet. Framförallt om man vill ha någon typ av vattenspel, bäck eller vattenfall. Här på SP Trädgårdsservice finns lång erfarenhet av att anlägga allt från mindre trädgårdsdammar till stora fontänanläggningar. Våra kunder består av privatpersoner, kommuner, fastighetsbolag och andra företag i Norrköping och Linköping med omnejd.

 

Här är ett klipp från invigningen av vattenspelet på Hagatorget i Söderköping som vi byggde om hösten 2015.