STENARBETEN – STEN FÖR GENERATIONER
i Linköping, Norrköping, Mjölby och Motala

– Vi arbetar i hela Östergötland

Vi utför naturstensarbeten som till exempel sättning av smågatsten, storgatsten, kullersten, granitkantsten eller blockstensmurar.

Stensättningar har en hög initial anläggningskostnad men till skillnad från marksten i betong behåller stenen sitt värde över generationer. Tillsammans med ett vackert intryck höjer det värdet på fastigheten och är därför en god investering. Sten är ett mycket genuint och slitstarkt och miljövänligt naturmaterial som går att återanvända.

Gatsten

Gatsten delas upp i flera grupper beroende på storlek: knott, smågatsten och storgatsten. Knott är den minsta storleken, smågatsten den vanligaste och storgatstenen sätts vanligtvis som friser eller kantavskiljare till rabatter, men förekommer även på hela ytor.

Sättningen kan varieras i olika mönster efter tycke och smak. Bågsättning och radsättning är de vanligaste mönstren. Det går också att mönsterlägga efter motiv tack vara stenens stora variation i färg.

Många gånger används begagnad gatsten. Begagnad gatsten har många gånger ett högre värde än den nytillverkade då den får en vackert sliten yta. Svensk begagnad gatsten inbringar ofta1500-2000kr/kvm + moms beroende på begränsad tillgång.

Kullersten

Kullersten, eller fältsten som de också kallas, blandas ofta samman med gatsten. Kullersten är runda naturstenar som inte bearbetats. Kullersten används idag främst som dekoration i slänter, refuger, längs husväggar med mera, det vill säga på ytor som inte ska beträdas med fordon eller av gångtrafik. Det förekommer även att kullersten används på gator, då i främst historiska miljöer som till exempelGamla Linköping eller Wadköping i Örebro.
 

Granitkantsten

Granitkantsten används vanligen längs vägkanter och mellan vägar och trottoarer för att ta upp mindre nivåskillnader och skilja ytor från varandra. Granitkantstenen har goda möjligheter att stå emot fysiska påfrestningar från trafik och snöröjning samt kemiska angrepp från salt och andra kemikalier i trafikmiljön. Kantsten finns i olika tjocklekar och typer. Råkantsten (RF) och gradhuggen (RV) kantsten, med eller utan fas, rak sten och radiesten. Stenen namnges RF eller RV följt av en siffra som anger tjockleken. Som exempel: RV6 är en 7,5cm tjock kantsten. RV4 är en 10cm tjock kantsten.

Stor variation i färg

Det finns ett stort antal färger och nyanser på natursten. Gråa nyanser och svart är vanligast följt av röda nyanser och vit granit som ofta används i mönsterläggning exempelvis för att markera parkeringsplatser.De färgerna ingår i standardutbudet. Färgutbudet slutar dock inte där utan det finns granitsorter i nästan alla regnbågens färger.

Mått

Rulla till toppen