Ogräsrensning
i Linköping, Norrköping, Mjölby och Motala

– Vi arbetar i hela Östergötland

Traditionell, manuell ogräsrensning passar bra i perennrabatter. Vi rensar ogräs vid enstaka tillfällen eller åtar oss att hålla snyggt hela säsongen, det bestämmer du. Du får också välja om du vill ha fast pris eller löpande räkning. Vi åtar oss ogräsrensning hos exempelvis privatpersoner, fastighetsbolag, kommuner och bostadsrättsföreningar.

Miljövänlig ogräsbekämpning i Linköping, Norrköping och Motala

Kemikaliefri ogräsbekämpning med hetvatten är en effektiv och miljövänlig metod som ersätter mekanisk ogräsbekämpning i rabatter, mellan plattor, grusgångar med mera utan kemikalier.

Ogräsbekämpning med hetvatten är den mest effektiva miljövänliga metoden för ogräsbekämpning. Metoden bygger på att bladverket behandlas med 98-gradigt vatten och är effektiv mot alla typer av ogräs, mossa och alger utan att förstöra andra ytor. Växter med bark som till exempel rosor eller buskar påverkas inte och marken kan behandlas ända in mot stammen. Rötterna påverkas inte av behandlingen. Metoden är därför extra lämplig för ogräsbekämpning i häckar, mellan buskar, på plattytor eller i grusgångar. Kapaciteten är ca 50 kvm per timme.

Vi har möjlighet att rensa alla typer av ogräs som letat sig in på din mark – från jättebalsamin och och lupin till anadensiskt gullris. För bekämpning av jättelokor, eller björnlokor som de också kallas, används ett jordspjut som effektivt dödar roten.

Maskinen kan också användas för rengöring av till exempel murar, utemöbler, tak eller klottersanering. Det heta vattnet löser också effektivt upp tuggummi och fett eller olja på olika slags plattor.

Rulla till toppen