Renovera gräsmatta
i Linköping, Norrköping, Mjölby och Motala

– Vi arbetar i hela Östergötland

Har gräsmattan börjat se gul och tråkig ut? Ingen fara, det finns lösningar! Vi på SP Trädgårdsservice utfört gräsmatterenoveringar och kan intyga att det finns bra och kostnadseffektiva metoder för att renovera gräsmattor. Vi hjälper dig även gärna med gräsmatteskötsel samt med att lägga ny gräsmatta.

Så här går det till

Du kontaktar oss för ett kostnadsfritt hembesök där vi kollar igenom skicket på gräset och markförutsättningarna är. Därtill går vi tillsammans igenom vilken typ av gräsmatta du önskar (en del önskar en alldaglig gräsmatta, andra vill ha en exklusivare variant), övriga eventuella önskemål och vilka olika tillvägagångssätt det finns för att uppnå målbilden.

När vi samlat på oss den information som vi behöver så sätter vi oss på kontoret med miniräknaren och tar fram en offert som vi återkommer med så snart vi bara kan. Och kom ihåg, hembesöket inklusive offert är kostnadsfritt, du betalar inte förrän du eventuellt accepterat offerten. Och vill du så kan du använda ditt RUT-avdrag.

Gödsla Gräsmattan

Det är viktigt att se till att din gräsmatta får rätt näring för att den ska trivas och inte drabbas av sjukdomar. En näringsfattig gräsmatta får dessutom ofta problem med mossa och ogräs då gräsmattan inte orkar konkurrera med andra växter. En bra tumregel är att gödsla gräsmattan  2–3 gånger per säsong. 

Dressning av gräsmattor

Toppdressning av gräsmattan stimulerar tillväxt av rötter och ger en grönare och friskare gräsmatta. Toppdress förbättrar jordstrukturen, den blir både bättre på att dränera och på att hålla fukt och släppa igenom syre. Detta stimulerar nybildning av skott och rötter vilket ger en tätare gräsmatta samt minskar risken för uttorkning. Genom att lägga på toppdress jämnar man ut svackor och minskar mossa och ljusgroende ogräs.

Dressa helst gräsmattan under vår, försommar eller höst men huvudsaken är att det görs medan gräset har tillväxtperiod. För en sliten och ojämn gräsmatta rekommenderar vi dressning 1-2 gånger per säsong medan jämnare gräsmatta kan dressas mer sällan. En sliten eller utsatt gräsmatta kan behöva både toppdressning och vertikalskärning.

Vertikalskärning av gräsmattor

Vertikalskärning syftar till att gräsmattan ska bli tätare och de flesta gräsmattor mår bra av att vertikalskäras med jämna mellanrum. Genom att skära av gräsplantans rötter delas plantorna samtidigt som mosa avlägsnas, jorden luftas och rötterna får mer syre.

Vertikalskärning utförs under gräsmattans växtsäsong, oftast perioden maj- september men det kan variera lite.

Normalt räcker det att vertikalskära en gång per säsong men en sliten gräsmatta eller en med mycket mossa kan behöva vertikalskäras oftare. Efter vertikalskärning samlas växtrester och mossa upp. Vi rekommenderar att man därefter dressar och stödsår gräsmattan samt vattnar lite men ofta för att hålla den nysådda ytan fuktig.

Rulla till toppen