Skötsel av gräsmattor
i Linköping, Norrköping, Mjölby och Motala

– Vi arbetar i hela Östergötland

Allt för en välmående gräsmatta

Få saker kan lyfta en trädgård som en gräsmatta som glimrar friskt och grönt! Vi på SP Trädgårdsservice kan både hjälpa dig att anlägga en ny gräsmatta eller renovera en befintlig. Vi kan bland annat hjälpa dig med:

• Dressning
• Vertikalskärning
• Luftning
• Hålpipsluftning
• Spjutluftning
• Gödning
• Åtgärda sjukdomar

 

Gräsklippning i Linköping, Norrköping och Motala

Välvårdade trädgårdar och grönytor är trevligare att vistas i. Vi erbjuder kontinuerlig gräsklippning för privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare i Norrköping och Linköping. Vi klipper gräset veckovis eller enligt överenskommelse under en viss period eller hela säsongen.

 

Välj själv om du vill ha klippning mot löpande räkning eller på fast pris per klippning eller per säsong. Utöver klippning hjälper vi dig med tips och råd om hur du kan få snyggare gräsmatta samt vilka åtgärder som ska göras när.

 

Dressning av gräsmattor

Toppdressning av gräsmattan stimulerar tillväxt av rötter och ger en grönare och friskare gräsmatta. Toppdress förbättrar jordstrukturen, den blir både bättre på att dränera och på att hålla fukt och släppa igenom syre. Detta stimulerar nybildning av skott och rötter vilket ger en tätare gräsmatta samt minskar risken för uttorkning. Genom att lägga på toppdress jämnar man ut svackor och minskar mossa och ljusgroende ogräs.

 

Dressa helst gräsmattan under vår, försommar eller höst men huvudsaken är att det görs medan gräset har tillväxtperiod. För en sliten och ojämn gräsmatta rekommenderar vi dressning 1-2 gånger per säsong medan jämnare gräsmatta kan dressas mer sällan.

 

En sliten eller utsatt gräsmatta kan behöva både toppdressning och vertikalskärning.

 

Vertikalskärning av gräsmattor

Vertikalskärning syftar till att gräsmattan ska bli tätare och de flesta gräsmattor mår bra av att vertikalskäras med jämna mellanrum. Genom att skära av gräsplantans rötter delas plantorna samtidigt som mosa avlägsnas, jorden luftas och rötterna får mer syre.

Vertikalskärning utförs under gräsmattans växtsäsong, oftast perioden maj- september men det kan variera lite.

 

Normalt räcker det att vertikalskära en gång per säsong men en sliten gräsmatta eller en med mycket mossa kan behöva vertikalskäras oftare. Efter vertikalskärning samlasväxtrester och mossa upp. Vi rekommenderar att man därefter dressar och stödsår gräsmattan samt vattnar lite men ofta för att hålla den nysådda ytan fuktig.