Skötsel av gräsmattor
i Linköping, Norrköping, Mjölby och Motala

– Vi arbetar i hela Östergötland

Allt för en välmående gräsmatta

Få saker kan lyfta en trädgård som en gräsmatta som glimrar friskt och grönt! Vi på SP Trädgårdsservice kan både hjälpa dig att anlägga en ny gräsmatta eller renovera en befintlig. Vi kan bland annat hjälpa dig med:

• Dressning
• Vertikalskärning
• Luftning
• Hålpipsluftning
• Spjutluftning
• Gödning
• Åtgärda sjukdomar

Gräsklippning i Linköping, Norrköping och Motala

Välvårdade trädgårdar och grönytor är trevligare att vistas i. Vi erbjuder kontinuerlig gräsklippning för privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare i Norrköping och Linköping. Vi klipper gräset veckovis eller enligt överenskommelse under en viss period eller hela säsongen.

Välj själv om du vill ha klippning mot löpande räkning eller på fast pris per klippning eller per säsong. Utöver klippning hjälper vi dig med tips och råd om hur du kan få snyggare gräsmatta samt vilka åtgärder som ska göras när.

Lufta gräsmatta

Det är viktigt att lufta gräsmattan, särskilt om den växer på kompakterad lerjord. Luftningen kan utföras på flera olika sätt. Lättast gör du det med en knivluftare, men det går också bra att använda solida pinnar eller hålpipor.

Knivluftning ger luftgenomträngande slitsar ner i profilen, men det är inget som gör märken eller på något sätt stör när du använder gräsmattan. Det är dessutom en metod som gynnar nybildningen av skott, vilket bidrar till en tätare och finare gräsmatta.

Luftning med solida pinnar eller hålpipor lämnar tillfälliga spår, men de är båda effektiva metoder vid problem med genomsläpplighet i profilen.

Isbränna

När vatten i gräsmattan fryser bildas ett istäcke. Det kallas för isbränna. Om isbrännan blir långvarig dör till slut gräset på grund av brist av syre.

Isbränna förekommer oftast när vintern blivit mildare och isen smälter och fryser om vartannat, exempelvis på grund av blötsnö. För att förhindra att gräset dör så måste du hacka i isen. På så vis nås gräsrötterna av syre. Hålen täcker du över med till exempel dressand eller mylla, men det går även bra med vanlig jord. Det senare kan dock gynna ogräsväxt så det är inget vi rekommenderar.

Bästa medicinen för en gräsmatta som drabbats av isbränna är gödsel, och för att ytterligare skjuta fart i återhämtningen är det bra att strö ut nya gräsfrön.

Rulla till toppen