Taktvätt Särskilda tjänstevillor

Särskilda tjänstevillor

 

Tillämplighet

Dessa särskilda tjänstevillor gäller som komplement till allmänna villkor för tak- och fasadtvätt kunden i egenskap av privatperson eller företag (”Kunden”), sluter med SP Utemiljö AB, 556847-3879

Tillgänglighet

För utförande krävs fri tillgänglighet till tak och fasad. Vid fasadtvätt förutsätts. om ingenting annat anges möjlighet till uppställning av ställning ca 1,4m samt möjlighet till förankring. Vid taktvätt förutsätts att fästpunkter för fallskydd finns så taklutningen är högre än 1:10. Om fasadhöjden är högre än 4 m skall taket oavsett taklutning ha fästanordningar för fallskydd. Småhus bör förses med två lämpligt placerade fästöglor på taket. I de fall taklutningen är större än 1:10 och avståndet mellan fästanordning och takkant eller taklucka är större än 1m krävs fast monterad takstege. Takstegen ska vara godkänd enligt SS-EN 12951 dvs ståltakstege. Stegen skall vara godkänd att klara livlineryck. I de fall detta saknas debiteras kostnad för montering av tillfälliga fästpunkter och takstege alternativt lift.

Rulla till toppen