Fruktträdsbeskärning
i Linköping, Norrköping, Mjölby och Motala

– Vi arbetar i hela Östergötland

Fruktträdbeskärning är ett långsiktigt arbete som kräver kontinuitet och rätt kompetens. Vi har god erfarenhet och utbildade trädbeskärare. Vi arbetar i nordöstra Götaland samt Mälardalen och beskär varje år mer än 500 fruktträd.

Hur beskär man?

Beroende på art, sort och syfte med beskärningen så utförs den på olika sätt. Nedan beskrivs uppbyggnadsbeskärning och underhållsbeskärning av fruktträd.

Uppbyggnadsbeskärning

Uppbyggnadsbeskärningen börjar ungefär ett år efter planteringen och har som syfte att forma trädet till vuxen ålder. Det är viktigt att inte klippa för hårt innan trädet etablerat sig. Hur lång tid etableringen tar beror på art och lokala förutsättningar. Beskärningen av trädet under uppbyggnadstiden avgör det vuxna trädets form och det är därför viktigt att detta görs rätt och att man har tänkt till hur man vill att trädet ska utveckla sig. Fruktträd som köps i plantskolorna är oftast unga träd där första grenvarvet sitter lågt. Har man gräsmatta under trädet är det att rekommendera att höja kronan för att förenkla gräsklippningen under trädet. Det kan dock finnas orsaker som gör att man inte vill ha en hög krona, som till exempel för att det ska vara lättare att plocka frukt eller att det är viktigt att inte trädet blir för högt. Det gäller att spara rätt grenar, inte för många och inte heller för få. Man bör också tänka på hur grenarna växer i förhållande till varandra och till stammen. En felaktig grenvinkel leder till att grenen blir svag och riskerar att knäckas när trädet sätter frukt eller av tyngden från snön. Eventuellt konkurrerande toppskott ska också klippas bort.


Underhållsbeskärning

När trädet nått sin fulla storlek så övergår beskärningen till att underhålla formen snarare än att bygga formen.Av äppelträd, päronträd, körsbärsträd och plommonträd är det äppelträd som tål hårdast beskärning följt av päronträd. Körsbärsträd men framförallt plommonträd ska generellt beskäras betydligt försiktigare. När det gäller beskärning av fruktträd ska hänsyn tas till blomknoppar som senare kommer att sätta frukt. Tanken med underhållsbeskärningen är i övrigt densamma som vid beskärning av prydnadsträd. Att klippa bort döda och sjuka grenar prioriteras, därefter klipps felriktade grenar bort. Även viss föryngring ska ske. Det är viktigt med balans mellan äldre och nyare grenar. En för kraftig beskärning leder till att trädet skjuter vattenskott som är ett slags nöd-eller kompensationsskott (trädet försöker kompensera förlorad bladmassa). Trädet är stressat. Vattenskotten har sämre försvarsförmåga och sämre läkning när skotten klipps bort. Även vattenskott ger frukt efter några år men med sämre kvalitet. För att åter nå balans ska man spara skott de närmaste åren. Beskärning under JAS kan även vara en bra idé för att komma till rätta med problemet eftersom mycket energi då finns i bladmassan.

Rulla till toppen