PLATTLÄGGNING
i Linköping, Norrköping, Mjölby och Motala

– Vi arbetar i hela Östergötland

 

Plattläggning utgör inte bara trädgårdens golv utan tillför också ett visuellt uttryck som lyfter fram trädgården. Vi hjälper dig med utförande och råd!

 

Välj rätt platta

Vid val av plattor och läggningsmönster bör man inte bara ta hänsyn till design utan även till vilken belastning plattorna kommer att utsättas för. Om ytan ska användas för grillning eller parkering av bilar kan man med fördel impregnera plattan med en avvisande yta för att undvika (fett-)fläckar. Behandlingen hjälper också till så att ytan hålls ren från påväxt.

 

Fogen – viktigare än du tror

Mellan plattor, marksten och natursten så läggs en fog. Fogen har inte bara en visuell betydelse utan har också en funktion för att låsa ytan i höjd och sidled för att undvika sättningar. En fylld fog gör ytan starkare. Dessutom minskar ogräset mellan stenarna om fogen är fylld eftersom ogräset då utsätts för mera slitage.

Som standard fogar man med stenmjöl 0-2 eller 0-4 men om man vill man ha en ogräsfri fog finns också flera alternativ för det. Läs mer nedan.