SP Trädgårdsservice i Östergötland

Vi är specialister på markanläggning, trädgårdsskötsel och dräneringar.
Samt en rad andra tjänster för att tillgodose alla våra kunders behov.

Vi utför alla typer av arbeten inom mark. Vi gör allt från rabatter till hela trädgårds- eller parkanläggningar med murar, sten, plattläggningar och dammar.

Läs mer

Vi erbjuder punktinsatser och mer omfattande kontrakt för allt som hör trädgården till – från gräsmattor, träd och ogräsrensning till stubbfräsning.

Läs mer

Vi arbetar brett inom fastighetsskötsel. Vi erbjuder också snöröjning, fuktsäkring och isolering av källare och krypgrunder med hjälp av isodrän-systemet.

Läs mer

Överlåt det till en expert!

SP Trädgårdsservice vänder sig till företag, fastighetsägare och privatpersoner med vår expertis inom trädgårdstjänster och fastighetsservice. Vi erbjuder allt från, markanläggning till skötsel och underhåll. Företaget tar uppdrag i hela Östergötland. Många av våra tjänster omfattas av skattereduktion, ROT- eller RUT-avdrag.
Har du några frågor? Vi har svaren!