SP Trädgårdsservice i Östergötland

Vi är specialister på markanläggning, trädgårdsskötsel och dräneringar.
Samt en rad andra tjänster för att tillgodose alla våra kunders behov.

Vi utför alla typer av arbeten inom mark. Vi gör allt från rabatter till hela trädgårds- eller parkanläggningar med murar, sten, plattläggningar och dammar.

Se mer om Mark & Anläggning

Vi erbjuder punktinsatser och mer omfattande kontrakt för allt som hör trädgården till – från gräsmattor, träd och ogräsrensning till stubbfräsning.

Se mer om Trädgårdsskötsel

Vi arbetar brett inom fastighetsskötsel. Vi erbjuder också snöröjning, fuktsäkring och isolering av källare och krypgrunder med hjälp av isodrän-systemet.

Se mer om Fastighetsskötsel

Galleri

Fastighetsskötsel

Mark

Trädgårdsskötsel

Referenser inom Trädgårds-& fastighetsskötsel

Överlåt det till en expert!

SP Trädgårdsservice vänder sig till privatpersoner med vår expertis inom trädgårdstjänster och fastighetsservice. Vi erbjuder allt från, markanläggning till skötsel och underhåll. Företaget tar uppdrag i hela Östergötland. Många av våra tjänster omfattas av skattereduktion, ROT- eller RUT-avdrag. Är du ett företag som önskar vår hjälp? Kontakta då vårt dotterbolag SP Utemiljö
Har du några frågor? Vi har svaren!